شبنم فرشادجو، بازیگر کشورمان تصویری از از حضور خود و دوستانش در یک دورهمی منتشر کرد.


شبنم فرشادجو