تصویری متفاوت از صبا راد را در زیر می بینید.

صبا راد با دو پوشش متفاوت و جنجالی+عکس