به گزارش افکارنیوز،

با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - وقتی همه‌چیز حکایت از نشدن ها داشت

در جایی علامتی از شدن دیدم

در حال فیلمبرداری برای Storyboard

فیلم «از تهران متنفرم»

السا فیروز آذر