به گزارش افکارنیوز،

 آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - بماند به یادگار چهارم اسفند۱۳۹۸. تولدت مبارک.

ما تمام سایه ها را گذراندیم و تقدیر هم شدیم.

به امیداینکه روزهای پیش رو چه سایه، چه روشن، کنارهم باشیم من، تو، گندم.

 

آزاده نامداری

نامداری