به گزارش افکارنیوز،

مهرداد بهلولیه عضو تیم پزشکی استاد شجریان، گفت: استاد محمدرضا شجریان از روز جمعه هفته گذشته که شایعاتی در خصوص فوت وی در فضای مجازی منتشر شد، وضعیت‌شان رو به بهبودی است، امیدواریم تا یک الی دو روز آینده دستگاه‌های تنفسی متصل به استاد کاملاً برداشته شود.

اخبار چهره ها - او در ادامه بیان داشت: سیر صعودی بهبودی استاد کم است، اما خوشبختانه شرایط همچنان پایدار است و مشکل خاصی از لحاظ تب و انواع ترشحات عفونی ندارند.