به گزارش افکارنیوز،

افسانه بایگان با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - بی گمان زآن جهان رویایی

زهره بر من فکنده دیده ی عشق

مینویسم به روی دفتر خویش

«جاودان باشی ای سپیدهُ عشق»

(فروغ فرخزاد)

 

افسانه بایگان