به گزارش افکارنیوز،

هلیا امامی با انتشار این عکس نوشت: بالاخره ماسک پیدا کردم 

اخبار چهره ها - بعد از دو هفته و برای کاری بسیار ضروری مدتی کوتاه از خونه رفتم بیرون و واقعا واقعا واقعا متاسف شدم از دیدن مردمانی که همچنان بر بیشعوری خود اصرار دارند....

دوست بیشعور من ای کاش ویروس رو فقط خودت میگرفتی، اما بدون تو مسئول جان همسر فرزند پدر مادر همکار و شهروندان دیگر هستی تو مسئولیت زیادی روی دوشت هست تو مسئول خستگی ها و دلتنگی های کادر درمان بیمارستان ها و کسانی هستی که عزیزانشون در حال حاضر تو بیمارستان قرطینه هستند... ای کاش به خودت بیایی ..دیگه چی باید بشه که تو یکم به مغزت اجازه تفکر بدی یکم مسئولیت پذیر بشی...

 

هلیا امامی