به گزارش افکارنیوز،

امیرمحمد زند با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - زشت ترین امیر محمد دنیا در مبارزه با کرونا به روش رد داده،کرونا اگه راست میگى بیا منو بخور

همه رد داده ها دستا بالا

"روحیه تو بالا نگه دار"

#عوارض#قرنطینه#کرونا#خر #است

پ،ن:عکس قدیمیه الان نیست

پ،ن:٢:هجدهمین روزه قرنطینه

امیرمحمد زند