ملیکا زارعی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - با قدرت با روحیه با امید کرونا رو شکست میدیم

البته فکرکنم اخبار از دست دادن کسانیکه تحت تاثیر توصیه های غلط فضای مجازی در اثر مسمومیت با الکل در این بحران خانواده هارو داغدار کردن

از بحران ویروس کرونا ترسناک تره

ترسناک تر...

خاله شادونه