به گزارش افکارنیوز،

مانی نوری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - دلتنگ برادرم و برای اولین بار چقدر خوشحالم که از هم دوریم.

کوچیکه منم.

مانی نوری