به گزارش افکارنیوز،

 ساره بیات با انتشار این عکس نوشت: 

اخبار چهره ها - دیگر چه فرقی میکند

عشق را به زبان بیاورم یا نه!

تو از چشم های من

کتابی بخوان به نام:

'' دلتنگی'' چاپ هزار و یکم... صفا وهابی

ساره بیات