ریحانه پارسا با مهدی کوشکی بازیگر نقش مهران در سریال «دل» ازدواج کرد.

اخبار چهره ها- این دو بازیگر با انتشار این عکس نوشتند: عهدمان در این قرنطینگی!

عکس ازدواج ریحانه پارسا و مهدی کوشکی