سحر قریشی با انتشار این عکس نوشت: مهم نیست چند تا ستاره بهم چشمک میزنه من نگاهم همیشه به ماهه.

اخبار چهره ها- سحر قریشی بازیگری است که اخیرا عکس های وی با مهدی طارمی لو رفته بود.

سحر قریشی