به گزارش افکارنیوز،

 برزو ارجمند با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - تا دنیا دنیاس این تصویر در ذهنم خواهد ماند ، دستبوس همه شما هستم و دستمریزاد قهرمانان عالم.

برزو ارجمند