به گزارش افکارنیوز،

مجید واشقانی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - دنیا یه عمو برا ما زیاد بود؟ عمو جانم، رفیقم، خدانگهدار

 

واشقانی