مریم معصومی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - در ادامه روزهای آغازینِ به دنیا آمدنم.. در شرایط خلوتِ قرنطینه خانگی..

ساختنِ لحظات خوشرنگ به بهانه های شیرین.. و در کنار هم موندن..

(بازم یه دنیا ممنون از تمام دایرکت ها و تماس ها و پیام های پر مهرتون)

مریم معصومی