به گزارش افکارنیوز،

آرزو افشار با انتشار این عکس نوشت: مادرم بعد از تو دیگر به پیشواز هیچ بهاری نخواهم رفت ،چرا که هر سال عید من با حضور سبز تو معنا داشت......

اخبار چهره ها - چه تلخ بود نود و هشت بر من ، و بر ایران من ....چه گذشت بر من و بر ایران من ....

و بخاک سپردم دو عزیز را و ایرانم را ......

مادرم بعد از تو فقط روزها و شبهای تلخ بی تو بودن را میگذرانم تا وظیفه و رسالت مادریم را بمانند تو ،بهترین و با تمام توانم به سرانجام برسانم تا دوباره به تو برسم‌ و در کنارت و در آغوشت در همین خاک آرام گیرم ......

فکر میکردم سالهاست برایت مادری میکنم ‌‌مادری یعنی پرستاری و الان که نیستی فهمیدم حتی مادری که در بستر باشد پناه و بزرگ‌ترین تکیه گاه است ....بعد از تو حتی میترسم بیرون برم و چیزی فراتر از ویروس کرنا و درد تنهایی بیشتر این دوران مرا میترساند ،چون همیشه موقع رفتن بهم میگفتی خدا پشت و‌ پناهت و زود برگرد ....ولی الان که نیستی من از صدای ماشینها،آدم‌ها،تاریکی و حتی سایه خودم میترسم و اینکه منتظرم نیستی خیلی برام سخته ....نمیدونم الان هم میگی خدا پشت و پناهت یا نه ....آخ مادرم ....فقط هوامو داشته باش و برام دعا کن که مثل خودت فرشته نگهبان دخترم باشم و خوب مادری کنم....

همه دوستان جانم فکر می‌کنند تنهایی عزاداری کردن در این دوران قرنطینه خانگی سخته و من به این باور رسیدم حتی اگر تمام دنیا در این غم کنارم بودند باز فرقی نمیکرد ....سنگین ترین داغ و تلخ ترین لحظه هاست بی مادری.... دلم برات تنگ شده مامان... راحت و آروم باشی فرشته من.

 

آرزو افشار