به گزارش افکارنیوز،

ویشکا آسایش با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - چونه دراز مو فرفرى چهارشنبه سوریتون مبارک.

ویشکا آسایش