منیژه حکمت با انتشار عکسی همراه با مهتاب کرامتی نوشت: با یادآوری خاطرات خوش....مژگان عزیزم تولدت مبارک.

منیژه حکمت