محسن تنابنده یا همان نقی معمولی سریال پایتخت 6 با انتشار این عکس نوشت: سوغاتی نمیخواین از مکه؟؟؟

نقی معمولی