مریم معصومی با انتشار این عکس نوشت: همه ما دلمان هوای تازه میخواهد ..میدانیم،

اما چاره ای نیست و باید هرکس در خانه اش بماند

این دوری، این جدایی بزودی تمام خواهد شد و ما باز کنار هم قرار خواهیم‌گرفت ، کاش در این فاصله قدرِ باهم بودن را فهمیده باشیم و آماده شروعی تازه باشیم

#بهار#نوروز#تهران /عکس مربوط به روزهای بدونِ ویروس است، حتی از گفتن اسمش هم پرهیز میکنم، خیلی مراقب خودتون باشید، دوستون دارم