به گزارش افکارنیوز،

 امیرمهدی ژوله با انتشار این عکس نوشت:

نشسته در غبار

پیش نیاز:به یادداشتن پوستر ایستاده درغبار

. (توضیح نشانه ضعف است!)

 

امیرمهدی ژوله