به گزارش افکارنیوز،

 آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - کار دوست هنرمندم علی رادمند

این پدر را شماتت میکنید؟

پ.ن.دراین روزهای اندوهناک به فکر خودمان و همدیگر باشیم انگار جان ما برای کسی مهم نیست.

 

آزاده نامداری