رضا رویگری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - سلام سلام توى این روزاى قرنطینه خیلى خوبه بتونیم آدمارو درک کنیم و کنارهم باشیم تا روبه رو!

دوستون دارم و روز خوبى رو بسازید.

رضا رویگری