به گزارش افکارنیوز،

امیر نوری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - مادر من مادر من

تو هستی قاتل من

دین دیرین دیرین دین دیدی دین تولدت مبارک

 

امیر نوری