به گزارش افکارنیوز،

بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - آموزشهاى آنلاین در این روزها غنیمت است.

البته که سخت ارتباط برقرار مى کنم ولى انگیزه ایست براى بهتر بودن ...

بهترین خودتون باشید براى خودتون تا خیر و برکتش به دیگران هم برسه...

اردیبهشتتون مباارک.

بهنوش طباطبایی