به گزارش افکارنیوز،

 حسن فتحی در اینستاگرامش نوشت:

اخبار چهره ها - پسر ارشد و نازنینم،محمدرضا جان.تولدت مبارک..

بر تو بیست و نه بهار گذشت .

امید آن دارم تجارب تلخ و شیرین سالیان پشت سر ، چراغ راه آینده پیش روی تو باشد ، تا در کنار دیگر جوانان نازنین این سرزمین ، به رویاهای خویش تحقق ببخشید .

 

فتحی