به گزارش افکارنیوز،

شقایق دهقان با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - در من پسر بچه ای نهادینه شده که اتفاقا گاهی به شکل مرد غول تشن نخراشیده ای از من بیرون میزند ، تو اما یک پارچه زنی فرزانه قسم میخورم در تو دختر بچه ای با پیراهن تور دار قرمز جوراب شلواری سفید و موهایی آراسته به گل سر است که برایت آوازهای دخترانه میخواند و مدام وادارت میکند که لطیف و خانوم و نجیب باشی ،آنقدر نجیب و بااخلاق که آدم در این وحشت کده بی سر و صاحب دنیا نگرانت شود آنقدر بی ریا و نازنین که غنجی گوشه ی قلب آدم جا بگیری

تولدت مبارک فَری

تولدت مبارک عزیزدل من

عکس ها مربوط به اجراى کوکوى کبوترهاى حرم به کارگردانى افسانه ماهیان عزیز و نویسندگى علیرضا نادرى

#فرزانه_سهیلى

#افسانه_ماهیان

#على_رضا_نادرى

#هیلار_حسینی 

شقایق دهقان