به گزارش افکارنیوز،

 سمانه پاکدل با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - در آستانه ى جهانى نو همراه و هم قبیله

بدور از تمام عقاید و باور هاى کهنه

و براى بقأ در کره خاکى دنبال فرصت و اقدام بسوى زمینى نو و دنیایى پر از طبیعت وعدالت و دیدن آگاهانه ذهن و زندگى.

 

سمانه پاکدل و هادی کاظمی