به گزارش افکارنیوز،

ژیلا امیرشاهی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - زحمت چه می کشی پی ِ درمان ِ ما طبیب؟

ما بِه نمی شویم و تو بدنام می شوی!

# سعدی#

ژیلا امیرشاهی