به گزارش افکارنیوز،

بهنام بانی با انتشار این عکس نوشت:

بهنام بانی

اخبار چهره ها- هوای همدیگه رو، داشته باشید "دل نشکونید" و یا «قضاوت نکنید» و هنجارهای زندگی

کسی رو "مسخره نکنید" لطفاً! ............

به غصـه کسی اصلاً

نخندید و به راحتی از کسی گذر نکنید! زندگی فقط

دو روزه! "هوای دلتون داشته باشید"

عکس واسه ۲سال پیش❤️