به گزارش افکارنیوز،

 الهه حصاری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - سکوتت را ندانستم

نگاهم را نفهمیدى

نگفتم گفتنى هارو

توهم هرگز نپرسیدى (عکس مربوط به فیلم سینمایی راند چهارم

به امید رسیدن روزهاى خوب و اتفاقهاى درجه یک

الهه حصاری