به گزارش افکارنیوز،

نسرین مقانلو با انتشار این عکس نوشت:

حتی میتوانی در سخترین شرایط

و به هم ریختگی ذهنی،شیک باشید

#نسرین_مقانلو #بازیگر_ایرانی #کرونا_را_شکست_میدهیم #قرنطینه #آرامش #ذهن_مثبت

نسرین مقانلو