به گزارش افکارنیوز،

فاطمه هاشمی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید

گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید

گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز

گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید....حافظ

پ.ن: عکس در دیماه ۹۸

#فاطمه_هاشمی #بازیگر#روزهای_قرنطینه #آرزو #امید#امیدواری #روزهای_خوب_خواهند_آمد

فاطمه هاشمی