به گزارش افکارنیوز،

سیاوش خیرابی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - عکس از رالی ایرانی.

یکم کیفیتش بد هست ولی چون بهمون خوش گذشت پستش میکنم.

 

سیاوش خیرابی