به گزارش افکارنیوز،

بهنام بانی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - از نژاد چشمه باش، بگذار آدمها تا میتوانند سنگ باشند، مهم این است که تو جاری باشی و از آنها بگذری... خوشبخت کسی هست که شکوه رفتارش آفریننده‌ٔ لبخند بر لب‌های

دیگران باشد قرص قمر۲

بهنام بانی