به گزارش افکارنیوز،

گریم زمان قاجاری فاطمه گودرزی در جوانی را ببینید.

اخبار چهره ها -عکسی که فاطمه گودرزی با لباس قجری در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

گریم زمان قاجاری فاطمه گودرزی در جوانی + عکس