به گزارش افکارنیوز،

مهران احمدی با انتشار این عکس نوشت: من در دورترین فاصله ایستاده ام

در دورترین لحظه

در نزدیکترین حالت به رفتن

به سیار شدن

به سیال شدن

به دود شدن در هوایی بارانی

در ستیغ کوهی بلند

در استانه ویران کردن

خودم

خودت

ما

مایی که هیچگاه وجود نداشت.

اردیبهشت۹۹

مهران احمدی