به گزارش افکارنیوز،

 آرزو افشار با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - در این روزها و شب ها با عشق و لبخند از خدا بخواهیم و عشق و شادی برای یکدیگر آرزو کنیم....

زلال باشیم مثل کودکان و عاشقی کنیم خالصانه.....

حاجات دلتان روا دوستان جان و آرزوهایتان دست یافتنی ....

و شادی ،عشق و آرامش همراه همیشگیتان در زندگی و میوه های دلتان خوشبخت و مانا 

آرزو افشار