به گزارش افکارنیوز،

آرش مجیدی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است

اسیر خویش گرفتی بکش چنان که تو دانی

#حافظ

آرش مجیدی