به گزارش افکارنیوز،

 امیر مقاره با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - رو رفیقام جورِ دیگه ای حساب میکردم

غافل از این که رفیقام هم رو من جورِ دیگه ای حساب میکردن و این وسط هیچوقت جورامون

باهم جور در نیومد.

#امیر_مقاره #ماکان_بند

امیر مقاره