به گزارش افکارنیوز،

 فرناز رهنما با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - تینا وصال در بچه مهندس 3 منتظر شنیدن نظراتتون هستم.

 

بچه مهندس