به گزارش افکارنیوز،

نسرین مقانلو با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - زندگی را به بیداری بگذرانیم

که سالها به اجبار خواهیم خفت.

عکس :معین باقری

سریال"دل"

نسرین مقانلو