به گزارش افکارنیوز،

پریچهر قنبری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - آن‌قدر دوستت دارم

که هرچه بخواهی همان را بخواهم

اگر بروی شادم

اگر بمانی شادتر

تو را شادتر می‌خواهم

با من یا بی‌من

بی‌من اما

شادتر اگر باشی

کمی

فقط کمی

ناشادم

و این همان عشق است

عشق همین تفاوت است

همین تفاوت که به مویی بسته است

و چه بهتر که به موی تو بسته باشد

خواستنِ تو تنها یک مرز دارد

و آن نخواستن توست

و فقط یک مرز دیگر

و آن آزادی توست

تو را آزاد مى‌خواهم....

#پابلو_نرودا

پریچهر قنبری