به گزارش افکارنیوز،

 کاوه سماک باشی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - طینوش وصال در سریال بچه مهندس ۳

منتظر شنیدن نظراتتون تا اینجای داستان؛هستم.

#بچه_مهندس_فصل_سه

#سعیدسعدی

#علی_غفاری

#حسن_وارسته

#امیر_شاداب

#سریال

#ماه_رمضان

#شبکه_۲ .

بچه مهندس