به گزارش افکارنیوز،

رضا داودنژاد با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - چه رفتن ماندگاری عسل بانو

#عسل_بدیعی

رضا داوودنژاد