به گزارش افکارنیوز،

 حبیب رضایی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - اصلا کم‌نیست که تقریبا دست نیافتنی است اینکه :برای یک نام که مدتهاست خودش سایه دار و قائم به ذات،فارغ از گنج و‌حجم‌پرقدر فامیلی اش،مشغول رنگ آمیزی جهان ماست با شرافت و نبوغِ ‌فرا انسانیش،می توان با خیال آسوده،کلام اضافه را،مرخص کنیم و بگوییم: امروز به تاریخ سی ویک اردیبهشت هزارسیصدو نود ونه: میلاد همایون است. و همین.

و حدیث مفصلی در خود نانوشته داشته باشد که همه در هرجای این سرزمین و جهان بی مرز باشند در ذهن و دل بخوانند و بدانند و لبخندی از ذوق و لذتی از غرور را تجربه کنند... چه ناب است رفاقتت همایون جان و چه مبارک و با طروات است امروز.

خدا حفظت کند که در امن و امان باشی و بمانی برای همه ما.

حبیب رضایی