به گزارش افکارنیوز،

مهدی کوشکی با انتشار این عکس نوشت: قناس باش خودت باش.