سارا صوفیانی بازیگر جوان در سالروز یازدهمین سالگرد ازدوجش با امیرحسین شریفی از بارداری خود خبر داد و عنوان کرد به زودی دخترشان را در آغوش خواهند گرفت.

بازیگری که 28 سال از همسرش کوچکتر است از باردارش خبر داد +عکس