به گزارش افکارنیوز،

علی عبدالمالکی، خواننده با سابقه سبک پاپ کشور، با انتشار متن و تصویر جدیدی از خود در اینستاگرام اینگونه نوشت:

اخبار چهره ها - "زندگی کردن،نه تنها و تنها زنده ماندن،هنری میخواهد که اکتسابی است...

زندگی با تمام اتفاقات تلخ و شیرینش زیباست،اینکه یاد بگیریم غصه ها ماندنی نیست،زخم ها همه ابدی نیست،یعنی آموخته ای زندگی کنی،نه زنده بمانی،و لبخند زیباترین تصویری است که خدا ارزانی تو ساخته. بیاموز بتوانی اول به خودت لبخندی از دل بر آمده بزنی،آنچنان که لبخندی باشد تا بر دل دیگران نیز مرهم شود...

خودت رو دوست داشته باش"

 

,